Vi leverer forskjellig porter etter ditt ønske

Vi setter ned solide støpte fundamenter og setter ned flattstål som senere brukes til å feste portstolpene. Portstolpene er av fjellfuru. Grindene lages i ønsket utforming. De har hengsler og er justerbare.Det er solid låsing i topp og det er en skåte som går ned i ei helle i bakken.