Priser

Skigard

Skigard med granstaur og sveg forsterket med ståltrådkr 600,- pr meter
Skigard med granstaur og ståltrådkr 395,- pr meter
Skigard med impregnert staur og sveg forsterket med ståltrådkr 600- pr meter
Skigard med impregnert staur og ståltrådkr 395,- pr meter
Tillegg hjørner:kr 400,-
Tillegg ender:kr 200,-
Tillegg boring og nedsetting av festejern på fjell/store steiner:kr 70,- pr feste
For annet arbeid, som montering porter og grinder, rydding gjerdetrase, lang utbæring av virke, rydding av gammelt gjerde osv er timeprisen600,- eks mva pr time
For frakt av materialer og mannskap er prisenkr 9,- pr km

Ved

60 liter sekk fjellbjørkkr 150,- pr sekk
60 liter sekk blandingsvedkr 110,- per sekk
1000 liter sekk fjellbjørkkr 1700,- pr sekk
1000 liter sekk blandings vedkr 1200,- pr sekk

Virke til selvbyggeren

Virke til skigard med granstaur, eks. ståltråd eller svegkr 190,- pr meter
Virke til skigard med impregnert staur, eks. ståltråd eller svegkr 190,- pr meter

Priser er oppgitt uten MVA

Hongjerde

Ferdig montert hongjerde.kr 395,- pr meter