Priser

Skigard

Skigard med granstaur og sveg forsterket med ståltrådkr 600,- pr meter
Skigard med granstaur og ståltrådkr 395,- pr meter
Skigard med impregnert staur og sveg forsterket med ståltrådkr 600- pr meter
Skigard med impregnert staur og ståltrådkr 395,- pr meter
Tillegg hjørner:kr 400,-
Tillegg ender:kr 200,-
Tillegg boring og nedsetting av festejern på fjell/store steiner:kr 70,- pr feste

Ved

60 liter sekk fjellbjørkkr 125,- pr sekk
1000 liter sekk fjellbjørkkr 1400,- pr sekk
1000 liter sekk blandings vedkr 1000,- pr sekk
For annet arbeid, som montering porter og grinder,
rydding gjerdetrase, lang utbæring av virke, rydding
av gammelt gjerde osv er timeprisen
600,- eks mva pr time
For frakt av materialer og mannskap er prisen kr 9,- pr km

Virke til selvbyggeren

Virke til skigard med granstaur, eks. ståltråd eller svegkr 190,- pr meter
Virke til skigard med impregnert staur, eks. ståltråd eller svegkr 190,- pr meter

Priser er oppgitt uten MVA

Hongjerde

Ferdig montert hongjerde.kr 395,- pr meter